ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-3121 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد -خيابان امام رضا 24و26 هتل مجلل درويشي مراجعه نمایید.