شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي مجلل درويشي پاژ با اسنعانت از الطاف حضرت حق در جوار بارگاه امام هشتم (ع)به عنوان يکي از شاخص ترين شرکتهاي خدمات مسافرت مسافرتي در ايران در نظر دارد که با ايجاد مزيت هاي رقابتي قابل ملاحظه و ارايه خدمات متنوع سهم با اهميتي از صنعت گردشگري کشور را به خود اختصاص دهد . نو آوري خلاقيت نگرش علمي تلاش کوشش و همت کارکنان شرکت دسترسي به اين هدف را ممکن خواهد ساخت .